Trong Im Lặng

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Trong Im Lặng

Tôi khiêu vũ trong những cảm xúc này
Chúng như những bức tường lửa
Đốt cháy tôi theo một nhịp điệu
Kể từ khi chúng ta nói lời chia tay

Tạm biệt
Tạm biệt
Tạm biệt
Trong im lặng
Tôi đã nói
READ MORE > “Trong Im Lặng”

Mãi Mãi Và Hơn Thế Nữa

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Mãi Mãi Và Hơn Thế Nữa

Tôi chỉ muốn người hạnh phúc
Để khi đến lúc nói lời tạm biệt
Người biết tôi thương người
Mãi mãi và hơn thế nữa

Hãy để tôi chăm sóc cho người
Hãy để tôi làm cho người cười
READ MORE > “Mãi Mãi Và Hơn Thế Nữa”

Tất Cả Những Gì Tôi Có

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Tất Cả Những Gì Tôi Có

Chà, người biết đấy, sự thật là
Tôi càng yêu người sâu sắc
Thì tôi sẽ ra tay càng mạnh
Hãy thử có tất cả những cảm xúc này trong tôi
Người sẽ hiểu
Tại sao…

Cô ấy nói, … READ MORE > “Tất Cả Những Gì Tôi Có”

Tôi Làm Gì Được Đây?

Xem nguyên bản tiếng Anh của bài thơ

BẢN DỊCH:

Tôi Làm Gì Được Đây?

Tôi vẽ tất cả những bức tranh này
Và bạn vẫn không thấy tôi
Bạn không muốn
Biết tôi

Tôi hát tất cả những bài hát này
Và bạn vẫn không nghe thấy tôi
Bạn chẳng thèm
Nói chuyện với … READ MORE > “Tôi Làm Gì Được Đây?”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!